Antreprenoriat & Digital

Studiul antreprenoriatului în rândul tinerilor contribuie la o mai bună înțelegere a procesului de creare de oportunități de ocupare destinate tinerilor. Pe fondul necesității stimulării ocupării în rândul tinerilor, antreprenoriatul reprezintă o alternativă importantă de ”negociere” a tranziției de la școală la muncă.

Dezvoltarea unor programe de antreprenoriat în rândul tinerilor va spori încrederea acestora în propriile șanse de succes, va dezvolta gândirea antreprenorială și va oferi tinerilor instrumentele necesare pentru a gândi creativ și pentru a soluționa problemele din comunitățile în care trăiesc.

În prezent, statisticile indică o rată a șomajului în rândul tinerilor de aproximativ 13%. Antreprenoriatul vine cu două surse de scădere a şomajului: cu cât mai multe companii sunt înfiinţate, cu atât mai mult va creşte numărul de angajaţi, iar cu cât mai mulţi tineri vor deveni antreprenori şi se vor auto-susţine, numărul şomerilor va scădea. La nivelul Uniunii Europene, antreprenorii au generat 67% din toate locurile de muncă. În România, IMM-urile contribuie cu 66% din totalul numărului de angajați din companiile private.

Coordonator domeniu antreprenoriat
ANDREI CĂLIN

Deoarece toate părțile implicate în depunerea acestei candidaturi și toți cei care susțin candidatura și-au luat angajamentul de a susține întreg programul menționăm câteva dintre activitățile care vor fi implementate în parteneriat:

Antreprenoriat în rândul tinerilor cu prezentare resurse de finanțare

Asigurarea vizibilității și oferirea unor informații de calitate despre organizațiile de tineret și programele europene de tineret, pentru toți tinerii

Concurs de planuri de afaceri pentru liceeni

Educația nonformală și educația informală drept instrumente de lucru cu tinerii în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Asigurarea faptului că organizațiile de tineret sunt mai bine conectate la sistemele de învățământ, recunoscându-le drept factori care stimulează deprinderile de viață și cetățenia activă.

Inființarea Consiliului Consultativ al Tinerilor Antreprenori.

Concurs de planuri de afaceri pentru studenții Universității "Petrol și Gaze" Ploiești

Inființarea unui grup de lucru la nivelul Primăriei Ploiești pentru atragere de fonduri și promovarea antreprenoriatului

semnarea unui protocol de colaborare între Fundațiile si Asociațiile de/pentru Tineret și autorități

*toate activitățile sunt propuse de tineri și vor fi duse la îndeplinire cu ajutorul specialiștilor coordonatori de domeniu și organizațiile interesate – unele activități nu au încă un titlu, dar vor primi unul înainte de realizarea calendarului 2023-2025

Organizatii partenere

Echipa implicata

Călin Andrei

Președinte Patronatul Tinerilor Intreprinzători din Regiunea Sud Muntenia

Tătaru Mihaela

Co-manager Program Ploiești Capitala Tineretului din România 2024

Simionescu Radu

Manager Program Ploiești Capitala Tineretului din România 2024

Proiecte in stadiul de #IDEE

Inca nu sunt publicate ideile de proiecte.