Clauza de protecție a datelor cu caracter personal

În baza Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestora și în baza Directivei Europene (UE) 2016/679 se vor colecta următoarele date personale: nume, prenume, ocupație, număr de telefon, facultate.

(1) Scopul stocării acestor date cu caracter personal este reprezentat de necesitatea identificării, raportării pe proiect și eliberarea a diverse certificate la cerere persoanelor care doresc să participe la Conferința pentru stabilirea priorităților tinerilor pentru viitorii aleși, organizată de Consiliul Tineretului din România.

(2) Asupra acestor date se vor desfășura următoarele serii de acțiuni: colectare, stocare, modificare, distribuire, informare, ștergere și identificare.

(3) Va avea acces și va putea prelucra următorii terți: furnizorii de servicii necesare desfășurării conferinței.

(4) Datele din formularul de aici vor fi securizate prin stocare virtuală în baza de date protejată de pachetul G Suite (ex: Google Drive)

(5) Potrivit Legii și Directivei, aveți dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datei a cărei prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special dacă este vorba de date incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi.

(6) Datele cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate pe o perioadă de 1 an.

(7) Pentru orice alte modificări neprevăzute în prezentul articol, vi se va solicita în mod expres să fiți de acord cu prelucrarea, modificarea și ștergerea datelor dumneavoastră.