Programul „Ploiești – Let’s PLAY!” (Capitala Tineretului din România 2024)

„Ploiești, Let’s PLAY!”
Sloganul programului este unul ludic la prima vedere, dar suficient de inteligent încât să te facă să îl întorci pe toate părțile și care să-ți permită să îl incluzi în proiectele tale, fiind un acronim foarte bine ancorat în ecosistemul de tineret.

Obiectivul general al programului Ploiești #LetsPLAY este creșterea capacității Municipiului Ploiești de a oferi #ÎMPREUNĂ oportunități tinerilor, în vederea dezvoltării și a implicării active în viața socială.
Programul „Ploieşti, Let’s PLAY” (Partnership. Lifelong-Learning. Advocacy. YOUth) este structurat pe patru direcţii de acţiune: crearea contextului de stare de bine, acţiunea tinerilor în comunitate, consolidarea ecosistemului de tineret şi crearea de perspective pentru tineri.

Prin acest program dorim să avem o abordare complexă, dar adaptată și atrăgătoare pentru tineri, asupra conceptelor care au dat naștere acronimului PLAY – Partnership. Lifelong-Learning. Advocacy. YOUth.
Conceptul este transpus în activități pragmatice care vor duce la îndeplinirea celor 11 obiective europene pentru tineret, abordând 7 domenii de interes: Particpare&Democrație, Antreprenoriat &Digital, Educație & Mobilitate Europeană, Sănătate, bunăstare și sport, Verde-mediu, Cultură și Social-ocuparea forței de muncă și incluziune.

Astfel, se propune un cadru amplu și adaptabil, care să răspundă nevoilor și aspirațiilor tinerei generații.
Programul „Ploiești, Let`s PLAY!” are ca principal scop ca pe parcursul anului 2024 să valorifice la maxim potențialul tinerilor ploieșteni, atât prin susținerea de evenimente noi, dar și a celor cu tradiție. În același timp se dorește adoptarea de politici publice locale pentru sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor. #ÎMPREUNĂ #LetsPLAY

Sumarul conceptului „Ploiești – Let`s PLAY!”

Prin acest program dorim să avem o abordare complexă, dar adaptată și atrăgătoare pentru tineri, asupra conceptelor care au dat naștere acronimului PLAY: Partnership. Lifelong-Learning. Advocacy. YOUth. Adică, ne dorim o societate bazată pe parteneriat și colaborare, care este dispusă să învețe pe tot parcursul vieții. Credem că este necesar să creăm un context în care tinerii pot învăța să fie activi în comunitate, să descopere voluntariatul și să beneficieze de oportunități de dezvoltare și, nu în ultimul rând, TINERII trebuie să fie în centrul atenției. Ei sunt motorul și sursa de inspirație a fiecărei generații și doar împreună cu ei putem să creăm societatea pe care ne-o dorim.

Prioritățile programului #Let`sPLAY sunt structurate pe 4 direcții de acțiune:

Conceptul programului propus are și o parte ludică prin însuși îndemnul „Let`s PLAY” și poate fi folosit în metode nonformale. Conceptul propus a început deja să fie transpus în activități concrete care duc la îndeplinirea celor 11 Obiective Europene de Tineret, abordând 6 arii de interes:

Obiectivul general & caracterul național:

Obiectivul nostru general îl reprezintă creșterea capacității municipiului Ploiești de a oferi oportunități tinerilor din acest oraș, în vederea dezvoltării și a implicării active în viața socială. Însă, în anul 2024, programul se va transforma într-o adevărată capitală națională de tineret, în primul rând prin organizarea unor proiecte și evenimente de anvergură națională la Ploiești. La aceste evenimente, proiecte și activități vor putea avea acces tineri din toată țara. Alături de organizații de tineret reprezentative am organizat și vom organiza în parteneriat evenimente ce se vor desfășura pe parcursul anului 2024 sub egida „Ploiești – Let’s PLAY!” (Capitala Tineretului din România 2024). Mai mult, structurile ce activează în municipiul Ploiești și-au activat rețelele naționale din care fac parte, pentru a organiza evenimentele lor naționale, în anul 2024, în municipiul Ploiești.

Impactul urmărit:

Programul „Ploiești – Let’s PLAY!” (Capitala Tineretului din România 2024) va avea un impact major la nivel național prin implicarea tinerilor în dezvoltarea regiunii. Acesta va fi un proces practic și concret, care îi va învăța pe tineri să se confrunte cu realitatea și să ofere soluții creativ, inovatoare și durabile în diverse sectoare. Prin implicarea tinerilor la nivel practic și operațional, dezvoltarea va fi mai eficientă și durabilă.

În regiunea Prahova, tinerii constituie un grup eterogen, iar programul va aborda provocarea includerii lor în întregul spectru de tineret prin eliminarea barierelor și a practicilor socioculturale obstructive. Programul va crea căi alternative pentru ca tinerii să își exprime opiniile și să producă schimbări în societate, promovând noi abordări pentru combaterea inegalităților. Prin generarea de oportunități de dezvoltare socială care pot genera locuri de muncă și venituri, tinerii vor avea mai multe șanse să considere antreprenoriatul social ca o cale viabilă.

Actuala generație de tineri din Ploiești și Prahova are potențialul de a crea o schimbare de paradigmă în dezvoltarea durabilă, iar programul îi pregătește să contribuie la promovarea unei comunități în care toate persoanele sunt incluse și au șanse egale. Prin implicarea trans-sectorială în timpul programului, se vor lua măsuri pentru eliminarea obstacolelor din calea implicării tinerilor, contribuind astfel la progresul societății. Participarea semnificativă a tinerilor în reducerea inegalității poate fi extrem de transformatoare, impactul eforturilor lor răsfrângându-se asupra tuturor grupurilor sociale și generațiilor.

Activitățile și evenimentele organizate până în prezent în cadrul programului „Ploiești – Let’s PLAY!” (Capitala Tineretului din România 2024), precum și planurile pentru viitor:

În luna septembrie a anului 2022, Municipiul Ploiești a fost desemnat câștigătorul titlului Capitala Tineretului din România 2024. Anul 2023 am desfășurat activități de pregătire a implementării programului „Ploiești – Let’s PLAY!”.

Astfel, pe lângă conturarea echipei, dezvoltarea corpului de voluntari, am început să fim prezenți la evenimente naționale și internaționale de profil – în domeniul tineretului – conferințe, ateliere, dezbateri – dintre care doar amintim:

Pe plan local și județean, nu doar activitățile au început să fie organizate (ex.: ateliere de scriere creativă, de prevenire a violenței și bullying-ului în școli), ci și politicile publice au început să prindă contur și să vizeze alocarea de resurse pentru susținerea implementării acestui program. Un exemplu în acest sens o reprezintă alocarea unui fond local destinat organizării concursului de proiecte de și pentru tineret.

Având în vedere că un pilon important al programului „Ploiești – Let’s PLAY!”. Îl reprezintă crearea de centre de tineret, în care tinerii să aibă acces la activități și servicii destinate dezvoltării lor, furnizate de personal de specialitatea, am amenajat deja un astfel de spațiu și am dezvoltat deja peste 25 de aplicații în vederea obținerii de finanțare locală și europeană pentru personal, activități și inițiative ale tinerilor.

Componenta națională a început deja să fie conturată, prin:

Mai mult de atât, programul nostru a început să dezvolte și o componentă internațională, un bun exemplu reprezentându-l Caravana Muzeelor Alternative, care, printr-un amplu parteneriat, a adus în Ploiești ateliere de educație non-formală, desen, muzică, design grafic teatru ș.a. organizate de facilitatori din România, Italia, Spania, Germania, Egipt, Iordania și Turcia.

Ne propunem ca la finalul anului 2024 să putem spune că Ploieștiul s-a bucurat de 366 de evenimente de/ pentru tineret care au permis implicarea tinerilor. Centrul de Tineret reprezintă un nucleu în ceea ce înseamnă generarea unor mișcări ample de tineret, având în acest sens un potențial de a fi punctul de pornire a unor eforturi care pot ajunge să aibă efecte puternice în comunitatea urbană. De aceea ne propunem amenajarea a câte unui spațiu urban adecvat desfășurării activităților tinerilor în fiecare dintre cele 6 cartiere ale Ploieștiului la care vor acces și tinerii din zona metropolitană. De asemenea, până la finalul anului 2024, urmărim crearea și adoptarea Strategiei de Tineret a Municipiului Ploiești.

Având în vedere că programul nostru acoperă mai multe arii de interes, dosarul de candidatură conține evenimente, activități și proiecte pentru fiecare dintre acestea, dintre care doar amintim:

Așadar, în urma obținerii titlului de Capitala Tineretului din România în 2024 pentru Municipiul Ploiești, programul „Ploiești – Let’s PLAY!” a demarat o serie de activități și inițiative menite să susțină dezvoltarea tinerilor din comunitate și deja înregistrează progrese semnificative în pregătirea și implementarea programului. Prin participarea la evenimente naționale și internaționale, dezvoltarea de proiecte și politici publice pentru tineret și crearea centrului de tineret, programul a reușit să se integreze în contextul local, național și internațional. Aceste acțiuni au contribuit semnificativ la îmbunătățirea accesului tinerilor la oportunități de dezvoltare personală și profesională, precum și la creșterea implicării lor în procesul de schimbare și îmbunătățire a comunității.

Pe parcursul anului 2024, programul „Ploiești – Let’s PLAY!” își propune să continue implementarea proiectelor și activităților sale, cu accent pe domeniile de mediu, sport, educație, participare și democrație, incluziune, antreprenoriat și digitalizare, precum și cultură. Prin amenajarea unor spații dedicate tinerilor în fiecare dintre cele 6 cartiere ale Ploieștiului, programul își propune să devină un model pentru alte orașe și să genereze un impact pozitiv în comunitatea locală. De asemenea, crearea și adoptarea Strategiei de Tineret a Municipiului Ploiești reprezintă un pas important în consolidarea acestui program și în asigurarea sustenabilității și continuității acțiunilor sale.

Programul „Ploiești – Let’s PLAY!” demonstrează o abordare integrată și eficientă în susținerea dezvoltării tinerilor și promovarea valorilor și inițiativelor de interes pentru aceștia. Prin îmbinarea activităților și proiectelor la nivel local, național și internațional, programul reușește să creeze oportunități pentru tineri și să le ofere un mediu propice de dezvoltare. În viitor, Ploieștiul are potențialul de a deveni un model și un punct de referință în dezvoltarea și implementarea de politici și programe de tineret la nivel național și internațional.